Startliste 30/9 - 2018

 

 

Marathon 

Kitt krogh

Dan Kristensen

Svend Birk Lützhøft 

Hans Christian Jensen 

Morten Schiødt

Kirsten Bonde-Hare - betalt

Harry Cilleborg 

 

1/2 Marathon 

Jan Orth Nissen - Betalt

Lene Louise Jensen 

Charlotte Schiødt