Deltagerliste 2/6 2019

Marathon 

Paw Sejersten Jeppesen  - betalt

Harry Cilleborg - 

Jacob B. Kiær

Christian Langballe - betalt

Ole Caffel

Henriette Lisse - 

Annette Eriksen - 

Halv Marathon 

Birgitte Grenaa  - betalt  

May Andersen - Betalt 

Trine Korsholm - betalt 

René Hansen - betalt

Gregers Frisken 

Bodil Madsen - betalt 

Lene Sjøgren - betalt 

Simone Nexø - Betalt 

Laila Langballe - Betalt 

Morten Kaiser - Betalt

Jimmi Bjerregaard

Finn Christiansen

Peter Letting - betalt

Susan Letting - betalt 

Pernille Flacheberg Letting - betalt

Eva Pedersen - betalt  

Hans Christian Rasmussen - betalt 

Mads Mikkelsen - betalt

Anden distance

Sonja Christiansen