Deltagerliste 7/3 2020

Marathon: max 40 deltager

Christian Langballe Betalt

Peter Berg 

Annette Eriksen  

Kenneth Grønkjær - betalt

Zamel Zhaian - betalt

Peter Precht Pedersen -  betalt

Hans Christian Jensen  betalt

Luise Gangergaard betalt

Britt Jørgensen - betalt 

Claus Blaabjerg - betalt 

Michael Dall - betalt 

Halvmarathon: MAX 10 deltager

Kitt Krogh

Anna Louise Sofie Larsen - betalt 

Nils Sonqvist betalt 

Anette Holbek - betalt 

Rene Kristoffersen -  betalt

Birthe Sønderskov - betalt